Orientering om utbedring av fylkesvei 27 på strekningen ovenfor Venabygd kirke og til Djupdokka miljøstasjon

Det vil i perioden etter Påske og fram til 27. september være veiarbeider på ovennevte strekning.
Det er ca 1,2 kilometer hvor veien skal utvides fra 5 meters bredde til 6,5
meter. Det skal legges ny asfalt på strekningen, ca 7300 kvadratmeter, videre blir det
nytt rekkverk , stolpene fjernes og linjene blir lagt i bakken.

Det vil bli lysregulering på strekningen, da kun et felt kan benyttes, evt manuell dirigering.
Sprengning/skytetider vil bli bli annonser senere og vil fortrinsvis skje fra mandag til torsdag.

Info om fiber for TV og internett på Venabygdsfjellet

Jeg har fått en forespørsel fra Håkon Nyhus som er leder i Ringebu Panorama Vel som ønsker å utrede muligheten for å få fiber/bredbånd til sitt hyttefelt.
I stedet for å jobbe med dette på hver vår kant er det ønskelig å se på fjellet som en helhet da dette vil redusere kostnadene.
Jeg ber den enkelte vel leder foreta en uformell "markedsundersøkelse" blant sine medlemmer om de vil være interessert i å få fiber/bredbånd på hytta.
Tilbakemeldig til meg bør jeg få innen utgangen av april 2019. Antall som er interessert av hvor mange hytter i det enkelte Vel/veilag.

Stolpejakten 2018

Over 2000 personer deltok på Stolpejakten sommeren 2018, en økning på 30%.
110 personer klare å finne alle 50 stolpene. Det ble registrert stolper absolutt hver dag fra åpning 23.juni, til det ble stengt for registrering 4.november.
2019 personer registrerte til sammen 25.200 stolper. Dette var femte sesongen med stolpejakt.
Blant deltakerne ble det trukket ut 30 personer som får gavekort.

En stor takk til Tom Torkehagen som har organisert Stolpejakten på vegne av Venabygdsfjellet vel.

Julen 2018

Vi er ved solsnu, dagene skal nå bli lengre utover.
Mange har sikkert fått seg den første skituren på Venabygdsfjellet, selv om det så langt ikke har vært de store snømengdene.
De som ikke har hatt anledning til å besøke fjellet ennå, har kanskje fått med seg bilder av fjellet på sosiale medier. Takk til de som legger ut fristende bilder av det flotte fjellet vårt på facebook-sidene til «Venabygdsfjellet» og turistbedriftene.

Motorisert ferdsel - skiløyper

Vellet er blitt anmodet Fra Venabygdfjellet Turskiløyper SA (VTSA) om å legge ut følgende melding: Primo august sendte VTSA ut brev til 144 hyttegrunneiere som er berørt av løypenettet vårt med anmodning om å få tillatelse til motorferdsel vinterstid og sommervedlikehold i løypenettet vårt. Per dags dato har vi kun fått inn 35 svar. Vi ber om at de av dere som eventuelt har mottatt dette brevet og ikke sendt dette inn gjøre dette snarest. Alle aktører på Venabygdfjellet vil gjerne ha flotte skiløyper og derfor trenger vi positiv respons fra ALLE.

Endring på nettsiden

Det er nå lagt inn linker på venstre side til medlemsregisteret Rubic.
Det er en link for å logge seg på medlemsregisteret og en for å registrere seg som nytt medlem.

Admin

Styrets kommentar til eiendomsskatt behandlet på årsmøte

Styret i velet viser til årsmøtevedtak om at vi igjen legger ut hytteeierne på Kvitfjell sin klage på beregningen av eiendomsskatten. Det er den enkelte hytteeier som eventuelt må melde seg på søksmålet, da velet som sådan ikke er et skattesubjekt og har følgelig ikke såkalt «rettslig interesse» i saken. Rettslig interesse er et krav som må være oppfylt for å kunne delta i et søksmål. Velet sender også i disse dager et skriv til Ringebu kommune om vårt syn på eiendomsskatt/kommunaleavgifter I Ringebu kommune. Saken fra Kvitfjellaksjonen ligger lenger nede i nyhetsrekken, datert 7.

Sider