Webkameraet på Trabelifjellet

Kameraet som er satt opp i masta på Trabelifjellet viser et dårlig bilde da det er satt opp en ny mast som skygger for utsynet.

Vårt kamera vil bli flyttet over i den nye masten tidlig i januar i følge montørene.

mvh Styret