Stolpejakten 2018

Over 2000 personer deltok på Stolpejakten sommeren 2018, en økning på 30%.
110 personer klare å finne alle 50 stolpene. Det ble registrert stolper absolutt hver dag fra åpning 23.juni, til det ble stengt for registrering 4.november.
2019 personer registrerte til sammen 25.200 stolper. Dette var femte sesongen med stolpejakt.
Blant deltakerne ble det trukket ut 30 personer som får gavekort.

En stor takk til Tom Torkehagen som har organisert Stolpejakten på vegne av Venabygdsfjellet vel.