Medlemsfordeler

Rabattavtale med Gausdal Landhandleri
Venabygdsfjellet Vel har inngått en rabattavtale med Gausdal Landhandleri. Denne avtalen vil gi oss som medlemmer gode rabatter, både på bygningsmateriell og annet varesortiment. Medlemmene trenger bare å oppgi at de er medlemmer av Venabygdsfjellet vel ved betaling for å få rabatter. Venabygdsfjellet Vel vil som en kompensasjon for avtalen motta 1,5 % av alle kjøp medlemmene har gjort i løpet av et år. Det er som det kommer fram helt frivillig å inngå avtale med ovennevnte firma.

Gausdal image lliten.jpg

Rabatter på alle varer unntatt de som er på tilbud. Gratis utlån av henger. Medlemmene må vise til kundetilbud 100100. Må vise medlemskort.

Røde Kors hytte ettersyn

De medlemmene som ved innmelding velger ordningen med hytte ettersyn fra Røde Kors betaler et tillegg på kr 200 for 4 inspeksjoner som justeres til 250 kr fra 2025.

1. Etter vinterferien i februar/mars

2. Tidlig i juni etter at snøen er borte

3. I oktober etter skolenes høstferie

4. I midten av desember

Se vedlegg for innsyn i hele avtalen.

VedleggStørrelse
PDF icon Avtale hyttetilsyn med Vellet jan 2024.pdf112.99 KB