slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Foreningen, som har navnet Venabygdsfjellet Vel, består av hytteeiere, næringsdrivende og grunneiere.
Formålet er å fremme medlemmenes felles interesser på Venabygdsfjellet, og virke for et målbevisst vern om fjellets natur og miljø.

Enda mer INFO om Eiendomsskattesaken/søksmål mot Ringebu kommune.

Til hytteforeninger og hytteeiere og påmeldte deltagere - Status med hensyn på søksmål mot Ringebu kommune

Den første påmeldingsfristen for deltagelse i et søksmål mot Ringebu kommune er nå gått ut. Et tilstrekkelig antall hytteeiere (180) har signalisert at de ønsker å delta i et søksmål under forutsetning om at kostnadsandelen ikke ble for høy. Basert på interessen hittil vil den enkeltes kostnad bli ca 2 000 kr.

Mer info om eiendomsskatten.

Hei!

Den 8. mai ble det avholdt et møte med advokatene i forbindelse med den videre saksgang i eiendomsskatteaksjonen. Advokatenes klare anbefaling er et søksmål mot Ringebu kommune for forskjellsbehandling av fritidsboliger. De andre mulige alternativene synes ikke å gi et endelig svar på hvordan kommuner skal tolke Eiendomsskatteloven.

Stønad til forvaltningsplan for 12 fiskevann

Hei alle sammen!

Vellet har fått svar på søknaden om støtte til å lage en forvaltningsplan for 12 fiskevann på Venabygdfjellet.

Vi har i dag fått brev fra Sparebank1 Gudbrandsdal som har tildelt Vellet kr 100 000,- til prosjektet, som i sin helhet vil bli gjennomført i løpet av august måned, med ferdig skrevet forvaltningsplan før jul.

Vellet vil takke sparebanken for midlene og ser frem til et videre samarbeid i årene som kommer, tusen takk!

Bernt Prøsch

Leder i Vellet

Status klage på eiendomskatt fra 108 hytteeiere i Kvitfjell

Eiendomsskatt igjen

Gjerdebestemmelser i kommunen

Vedlagt her er informasjon fra kommunen ang. gjerder.

- Strømgjerder er ikke tillatt! (Eget skriv)

- Pluss de generelle bestemmelsene for oppsetting av gjerder.

Hyggelig lesning!

mvh Styret

Orientering om utbedring av fylkesvei 27 på strekningen ovenfor Venabygd kirke og til Djupdokka miljøstasjon

Det vil i perioden etter Påske og fram til 27. september være veiarbeider på ovennevte strekning.
Det er ca 1,2 kilometer hvor veien skal utvides fra 5 meters bredde til 6,5
meter. Det skal legges ny asfalt på strekningen, ca 7300 kvadratmeter, videre blir det
nytt rekkverk , stolpene fjernes og linjene blir lagt i bakken.

Det vil bli lysregulering på strekningen, da kun et felt kan benyttes, evt manuell dirigering.
Sprengning/skytetider vil bli bli annonser senere og vil fortrinsvis skje fra mandag til torsdag.

Web-kameraet på Trabelifjellet

Web-kameraet som står på Trabelifjell vil bli flyttet over i ny mast i løpet av neste uke (uke8) Ting tar tid!

På forhånd takk!

Bernt Prøsch

Info om fiber for TV og internett på Venabygdsfjellet

Jeg har fått en forespørsel fra Håkon Nyhus som er leder i Ringebu Panorama Vel som ønsker å utrede muligheten for å få fiber/bredbånd til sitt hyttefelt.
I stedet for å jobbe med dette på hver vår kant er det ønskelig å se på fjellet som en helhet da dette vil redusere kostnadene.
Jeg ber den enkelte vel leder foreta en uformell "markedsundersøkelse" blant sine medlemmer om de vil være interessert i å få fiber/bredbånd på hytta.
Tilbakemeldig til meg bør jeg få innen utgangen av april 2019. Antall som er interessert av hvor mange hytter i det enkelte Vel/veilag.

Gjengroing av fjellet

Det har den siste tiden vært en del diskusjoner på sosiale medier om ovennevnte tema.
Nedenfor er vellet's synspunkter på dette.

Stolpejakten 2018

Over 2000 personer deltok på Stolpejakten sommeren 2018, en økning på 30%.
110 personer klare å finne alle 50 stolpene. Det ble registrert stolper absolutt hver dag fra åpning 23.juni, til det ble stengt for registrering 4.november.
2019 personer registrerte til sammen 25.200 stolper. Dette var femte sesongen med stolpejakt.
Blant deltakerne ble det trukket ut 30 personer som får gavekort.

En stor takk til Tom Torkehagen som har organisert Stolpejakten på vegne av Venabygdsfjellet vel.

Sider

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer