Styrets sammensetning

Leder
Bernt Prøsch
Gulltjønnvegen 224
Hytte Gulltjønn
Mobil 90123780
E-post: bproes@online.no

Nestleder
Marit Jørgensen
Midtoddvegen 2 A
1410 Kolbotn
Hytte: Høgåsen 100
Mobil: 9068 3982
E-post: marit,jorg@gmail.com

Kasserer
Heine Disserud
Eidvangvegen 4,
2080 Eidsvoll
Hytte; Nedre Lundtjønn hyttegrend
Mobil: 9231 2152
Epost; heine.disserud@gmail.com

Sekretær
Oddvar Tessem
Birivegen 27
2836 Biri
Hytte: Bjørkelia 68
Mobil: 4585 0164
E-post: oddvar.tessem@gmail.com

Styremedlem
Betzy Følling
Trollstien 4
2817 Gjøvik
Hytte: Ringebu panorama
Mobil: 9367 1612
E-post: betzyfolling@hotmail.com

Styremedlem
Dag Finn Erlandsen,
Jonsokveien 18a,
1182 OSLO
Hytte : Gulltjønn,
Gulltjønnvegen 210 siden 2011
Mobil 4540 1424
E-post: Fi-erla@online.no

Grunneierrepresentant
Thor Kviterud
Venabygdsvegen 785
2632 Venabygd
Mobil: 9088 2885
E-post: thor@kviterud.com3
Oppdatert 29 okt 2023