Styrets kommentar til eiendomsskatt behandlet på årsmøte

Styret i velet viser til årsmøtevedtak om at vi igjen legger ut hytteeierne på Kvitfjell sin klage på beregningen av eiendomsskatten. Det er den enkelte hytteeier som eventuelt må melde seg på søksmålet, da velet som sådan ikke er et skattesubjekt og har følgelig ikke såkalt «rettslig interesse» i saken. Rettslig interesse er et krav som må være oppfylt for å kunne delta i et søksmål. Velet sender også i disse dager et skriv til Ringebu kommune om vårt syn på eiendomsskatt/kommunaleavgifter I Ringebu kommune. Saken fra Kvitfjellaksjonen ligger lenger nede i nyhetsrekken, datert 7. juni 2018.

mvh Bernt Prøsch
Formann Venabygdsfjellet Vel