Web-kameraet på Trabelifjellet

Web-kameraet som står på Trabelifjell vil bli flyttet over i ny mast i løpet av neste uke (uke8) Ting tar tid!

På forhånd takk!

Bernt Prøsch