Oppdatert turkart, utgave 5

Vellet har nå trykket opp nytt opplag av turkartet vårt, nå i utgave 5.
Det er i hovedsak opptrykk av utgave 4, kun retting av trykkfeil og noen mindre korrigeringer.
Medlemmer som ønsker den nye utgaven får utlevert et eksemplar ved henvendelse til Trabelia Camping.
 
Styret

Utelys på fjellet.

Hei alle sammen!
 
Venabygdsfjellet Vel har mottatt følgende oppfordring fra Slæom Hyttegrend som vi videreformidler;
 
"Årsmøtet oppfordrer alle hytteeiere i Slæom om å slå av alle utelys når de ikke er på hytta." Årsmøtet ber også Venabygdfjellet Vel om å gjøre det samme.
 
Dette er med bakgrunn i 3 forhold,  Spare strøm, begrense lys forurensning og verne om dyr og insekter nå om høsten.
 
Vellet oppfordrer "Små Vellene" om videreformidle denne oppfordringen til sine medlemmer.
 
Bernt Prøsch

Ny klopp over Døra ved Døråmot

Det går fra gammelt av en sti over Mytunga, ned til Døråmot, og opp til Jønnhalt.
Men det har i flere år vært vanskelig å ta seg over Døra eller Mya som begge har betydelig vannføring.
Nå har Vellet laget ny klopp over Døra. Det er laget en robust klopp, og kloppa er sikret med kjetting og andre tiltak for forankring. Bildeserien nedenfor gir et godt inntrykk av arbeidet som er utført.
Dugnadsgjengen har bestått av Lasse Vold, Bent Finstad og Bernt Prøsch.
Stor takk også til Rondane Entreprenør som velvilligst har lånt oss all nødvendig tung redskap.

Årsmøtet 2022 nå med alle vedlegg

Som tidligere varslet pr mail og på hjemmesiden i mai i år blir årsmøtet denne gangen avholdt 
Lørdag 6. august 2022 kl 1500 på Spidsbergseter Resort Rondane.

Det er pr 1. juni ikke innkommet forslag fra medlemmene om saker som ønskes behandlet på årsmøtet.
Regnskapet ble avsluttet  1. juni og ligger hos revisor.
Revidert regnskap og revisjonsberetning vil bli lagt ut i god tid før årsmøtet, sammen med forslag til kontingent.
Øvrige dokumenter i hht saksliste  sendes ut medio juli.

mvh Styret

Vellet har mange planer for sommervedlikehold!

Vellet er nå i gang  med flere jobber som skal utføres i  løpet av sommer og høst.
Stolpejakten er allerede i gang.
Arbeidet med forbedring av tur og sykkelsti  i Langbakken  er startet opp, og her vil arbeidet fortsette for å få en god rundløype fra Spidsbergseter til Lundes, videre opp Langbakken frem til Trabelia og veien inn til Nysæter, videre til Holtesetra og veien tibake til fylkesveien.

Stolpejakt på Venabygdsfjellet 2022

Stolpejakten på Venabygdsfjellet starter i år lørdag 18. juni kl 0800 og den avsluttes ikke før søndag 30 okt. Det betyr 19 ukers åpningstid.

Kart er lagt ut for salg hos bedriftene på fjellet og noen bedrifter i bygda.
Følg med på oppdatert informasjon på egen FB side for stolpejakten på fjellet vårt

https://www.facebook.com/StolpejaktenVenabygdsfjellet/

Nytt av året er at mange av de lokale næringsbedriftene sponser stolpejakten.

Sider