Årsmøte 2020

Vellet varsler herved at årsmøte vil bli avhold på Spidsbergseter Hotell

Lørdag 8. august

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen 1. juni

Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på hjemmesiden i god tid før årsmøtet.

På grunn av Koronasituasjonen har beramming av et fysisk møte ikke vært mulig tidligere, men styret mener nå dette skal kunne gjennomføres med endrede retningslinjer fra myndighetene.

Med hilsen

Styret

VTSA melder om løypekjøring i april

VTSA har fått en mengde forespørsler om det blir mer løypekjøring april. Det er fortsatt masse snø i fjellet så det ligger til rette for mer kjøring.

Styret i VTSA har bestemt at det åpnes for løypekjøring i perioden 20 - 26 april etter samme mønster som i påsken.

Det blir ikke kjørt Dynjerunden og løypenettet i nasjonalparken som ikke er tillatt kjørt etter 20 april.

Mvh

Styret i VTSA

Påskehilsen og litt om status hyttevakt!

Hei alle venner av Venabygdsfjellet.

Vi går nå inn i påsken 2020. En påske mange av oss hadde planlagt å feire på hytta på Venabygdsfjellet. Slik ble det ikke. Kun de som har hjemstedsadresse i Ringebu får oppholde seg på hyttene i påsken. Alle andrehytteeiere kan foreta dagsbesøk, det kan nok være aktuelt for mange i Innlandet, men for de fleste av oss blir det for langt for dagsbesøk.

STATUS VELLETS TILTAK FOR OVERVÅKING AV HYTTEFELTENE PÅ VENABYGDSFJELLET.

Vellet planla og startet opp et dugnadsbasert tiltak for overvåking av hyttefeltene på Venabygdsfjellet Informasjon om dette er sendt medlemmene pr mail fredag kveld.

Responsen fra våre medlemmer har vært gledelig. Over 100 medlemmer har gitt positiv tilbakemelding fra fredag kveld til søndag kveld, og de fleste har også sendt frivillige bidrag. Bidragene sikrer at vi kan opprettholde dette tilsynet i lang tid fremover

Forholdene på Venabygdsfjellet under Coronatiltakene kommunen har iverksatt. Tiltak for sikring av hytteområdene. Anmodning om bidrag.

Venabygdsfjellet vel har mottatt en henvendelse fra Næringssjefen i kommunen der han uttrykker bekymring for forholdene på fjellet så lenge ekstraordinære tiltak mot Corona faren er virksomme.
Myndighetene har anmodet hyttefolket om ikke å oppholde seg på hyttene så lenge tiltakene er i kraft, og det trues med strenge tiltak hvis anmodningen ikke etterfølges. Dette tiltaket vil jo medføre at store deler av hytteområdene vil være ubebodde og forlatt over lengre tid, og kommunen er bekymret for en øket risiko for innbrudd på fjellet. Det er også hytteeierne.

God Jul og referat fra Hytteforum i høst

Til alle vel og hytteforeninger i Ringebu kommune. Her kommer referatet fra hytteforum i høstferien, nå har jeg også endelig fått oppdateringer med adresser i Kvitfjell. I år var Bjørner Holager så grei å skrive referat for oss. Dere skal alle tidligere i høst fått tilbud via Minel om smartstyring på hytta fra Sikom. Minel skulle sende direkte til dere. Vedlagt ligger også resultatene fra fritidsboligundersøkelsen. Benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul. Til de av dere som skal til Ringebu i jula så kan vi melde om strålende skiforhold, både i bakkene og terrenget.

Stolpejakten Venabygdsfjellet 2019

Da er Stolpejakten 2019 definitivt over. Og etter 6 år med kontinuerlig vekst, satte vi en utrolig rekord denne gangen. Vi endte opp med 2540 unike stolpejegere, mot 2019 i fjor og 1494 i 2017. Tilsammen registrerte vi i år 30902 stolper, mot 25410 i fjor, og 17000 i 2017. Det er bare å regne prosenter. Trekning av gavekortene vil bli foretatt veldig snart og vinnerne får en hilsen i posten. Takk til alle som deltar og som setter pris på denne aktiviteten på fjellet. Vi håper alle har hatt mange flotte turer i fjellet, også på noen ukjente stier.

Medlemskontingent og medlemsregister

Her følger et informasjonsskriv angående medlemskontingent og betaling av denne. I tillegg understrekes det viktigheten av å vedlikeholde medlemsregisteret med oppdatert informasjon.

På venstre side er det en meny med linker for tilgang til registrering for nye medlemmer og link til innlogging på Rubic medlemsregister for de som allerede er registrert.

mvh styret

Sider