Stolpejakten Venabygdsfjellet 2019

Da er Stolpejakten 2019 definitivt over. Og etter 6 år med kontinuerlig vekst, satte vi en utrolig rekord denne gangen. Vi endte opp med 2540 unike stolpejegere, mot 2019 i fjor og 1494 i 2017. Tilsammen registrerte vi i år 30902 stolper, mot 25410 i fjor, og 17000 i 2017. Det er bare å regne prosenter. Trekning av gavekortene vil bli foretatt veldig snart og vinnerne får en hilsen i posten. Takk til alle som deltar og som setter pris på denne aktiviteten på fjellet. Vi håper alle har hatt mange flotte turer i fjellet, også på noen ukjente stier.

Medlemskontingent og medlemsregister

Her følger et informasjonsskriv angående medlemskontingent og betaling av denne. I tillegg understrekes det viktigheten av å vedlikeholde medlemsregisteret med oppdatert informasjon.

På venstre side er det en meny med linker for tilgang til registrering for nye medlemmer og link til innlogging på Rubic medlemsregister for de som allerede er registrert.

mvh styret

Årsmøte 2019 - revidert regnskap.

Vi viser til tidligere utsendt innkalling til årsmøtet, der et foreløpig regnskap var vedlagt.

Styret har nå fått regnskapet i revidert stand tilbake.

Resultatregnskapet er som tidligere

Vi har lagt til en kolonne som viser fjorårets regnskap for sammenligning.

Vedlagt er:

- Resultatregnskap

- Noter

- Revisjonsberetning

Med hilsen

Styret

Årsmøte 2019

Venabygdsfjellet Vel innkaller herved til årsmøte lørdag 10. august på Venabu Fjellhotell

Innkalling, årsberetning og skjema for registrering er vedlagt.

Vi ber om at skjema er ferdig utfylt ved registrering.

Vi vedlegger også foreløpig regnskap. Regnskapet ligger hos revisor

Med hilsen

Styret

Kvitfjellsaken: Eiendomskatten søksmål

Infobrev fra aksjonskomiteen i Kvitfjellsaken:

Hei!
Et søksmål mot Ringebu kommune ble sendt inn til tingsretten kvelden den 29. mai. Det er 188 fritidsboligeiere som foreløpig deltar i søksmålet. I tillegg har vi fått økonomisk støtte fra 2 hytteforeninger.

Etter at søksmålsfristen gikk ut (den 30. mai) har vi fått spørsmål fra flere om det fremdeles er mulig å melde seg på som deltager. På forespørsel til våre advokater dette har vi fått følgende tilbakemelding:

Kvitfjellsaken: Enda mer INFO om Eiendomsskattesaken/søksmål mot Ringebu kommune.

Infobrev fra aksjonskomiteen i Kvitfjellsaken:

Til hytteforeninger og hytteeiere og påmeldte deltagere - Status med hensyn på søksmål mot Ringebu kommune

Den første påmeldingsfristen for deltagelse i et søksmål mot Ringebu kommune er nå gått ut. Et tilstrekkelig antall hytteeiere (180) har signalisert at de ønsker å delta i et søksmål under forutsetning om at kostnadsandelen ikke ble for høy. Basert på interessen hittil vil den enkeltes kostnad bli ca 2 000 kr.

Mer info om eiendomsskattsøksmålet i Kvitfjell.

Infobrev fra aksjonskomiteen i Kvitfjellsaken:

Hei!

Den 8. mai ble det avholdt et møte med advokatene i forbindelse med den videre saksgang i eiendomsskatteaksjonen. Advokatenes klare anbefaling er et søksmål mot Ringebu kommune for forskjellsbehandling av fritidsboliger. De andre mulige alternativene synes ikke å gi et endelig svar på hvordan kommuner skal tolke Eiendomsskatteloven.

Stønad til forvaltningsplan for 12 fiskevann

Hei alle sammen!

Vellet har fått svar på søknaden om støtte til å lage en forvaltningsplan for 12 fiskevann på Venabygdfjellet.

Vi har i dag fått brev fra Sparebank1 Gudbrandsdal som har tildelt Vellet kr 100 000,- til prosjektet, som i sin helhet vil bli gjennomført i løpet av august måned, med ferdig skrevet forvaltningsplan før jul.

Vellet vil takke sparebanken for midlene og ser frem til et videre samarbeid i årene som kommer, tusen takk!

Bernt Prøsch

Leder i Vellet

Sider