Årsmøte 2020

Vellet varsler herved at årsmøte vil bli avhold på Spidsbergseter Hotell

Lørdag 8. august

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen 1. juni

Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på hjemmesiden i god tid før årsmøtet.

På grunn av Koronasituasjonen har beramming av et fysisk møte ikke vært mulig tidligere, men styret mener nå dette skal kunne gjennomføres med endrede retningslinjer fra myndighetene.

Med hilsen

Styret