Medlemskontingent og medlemsregister

Her følger et informasjonsskriv angående medlemskontingent og betaling av denne. I tillegg understrekes det viktigheten av å vedlikeholde medlemsregisteret med oppdatert informasjon.

På venstre side er det en meny med linker for tilgang til registrering for nye medlemmer og link til innlogging på Rubic medlemsregister for de som allerede er registrert.

mvh styret