STATUS VELLETS TILTAK FOR OVERVÅKING AV HYTTEFELTENE PÅ VENABYGDSFJELLET.

Vellet planla og startet opp et dugnadsbasert tiltak for overvåking av hyttefeltene på Venabygdsfjellet Informasjon om dette er sendt medlemmene pr mail fredag kveld.

Responsen fra våre medlemmer har vært gledelig. Over 100 medlemmer har gitt positiv tilbakemelding fra fredag kveld til søndag kveld, og de fleste har også sendt frivillige bidrag. Bidragene sikrer at vi kan opprettholde dette tilsynet i lang tid fremover

Tilsynet utføreres inntil videre av Bernt Prøsch og Lars Lundbakken, Trabelia Camping. Noen medlemmer har også sagt seg villig til å bistå med forskjellig form for bistand. Tilsyn er gjennomført hver dag siden fredag, intet alvorlig er heldigvis oppdaget foreløpig.

Vi takker for arbeidet som utføres, og for den positive oppslutningen fra våre medlemmer.

Vi når ikke alle hytteeiere på fjellet, fint om de som leser dette kan formidle link til våre hjemmesider:

www.venabygdsfjellet.no