Motorisert ferdsel - skiløyper

Vellet er blitt anmodet Fra Venabygdfjellet Turskiløyper SA (VTSA) om å legge ut følgende melding: Primo august sendte VTSA ut brev til 144 hyttegrunneiere som er berørt av løypenettet vårt med anmodning om å få tillatelse til motorferdsel vinterstid og sommervedlikehold i løypenettet vårt. Per dags dato har vi kun fått inn 35 svar. Vi ber om at de av dere som eventuelt har mottatt dette brevet og ikke sendt dette inn gjøre dette snarest. Alle aktører på Venabygdfjellet vil gjerne ha flotte skiløyper og derfor trenger vi positiv respons fra ALLE.

Endring på nettsiden

Det er nå lagt inn linker på venstre side til medlemsregisteret Rubic.
Det er en link for å logge seg på medlemsregisteret og en for å registrere seg som nytt medlem.

Admin

Styrets kommentar til eiendomsskatt behandlet på årsmøte

Styret i velet viser til årsmøtevedtak om at vi igjen legger ut hytteeierne på Kvitfjell sin klage på beregningen av eiendomsskatten. Det er den enkelte hytteeier som eventuelt må melde seg på søksmålet, da velet som sådan ikke er et skattesubjekt og har følgelig ikke såkalt «rettslig interesse» i saken. Rettslig interesse er et krav som må være oppfylt for å kunne delta i et søksmål. Velet sender også i disse dager et skriv til Ringebu kommune om vårt syn på eiendomsskatt/kommunaleavgifter I Ringebu kommune. Saken fra Kvitfjellaksjonen ligger lenger nede i nyhetsrekken, datert 7.

Årsmøtet 2018 - Innkalling

Vedlagt møteinnkalling og agenda.

Møtet er 11. august kl 1600 på Venabu fjellhotell.

Vedlagt er også registreringsskjema som bes fylt og levert ved registrering. Dette skjema brukes også hvis man gir fullmakt

Vel møtt!

mvh

Styret

Årsmøtet 2018

Årsmøtet vil bli avholdt på Venabu fjellhotell den 11 august kl 1600 og ikke kl 1400 som tidligere meldt. Årsmøtepapirene er skrevet men vil bli gått igjennom og godkjent av på styremøte den 4/8. Dette vil bli sendt ut til medlemmene via Rubic til medlemmene på mandag den 6 august.

Fortsatt god sommer og vel møtt til årsmøte

hilsen styret.

Stolpejakten 2018

Da er alt klappet og klart for årets Stolpejakt på Venabygdsfjellet. Fra lørdag 23/6, kl.0800 er den digitale porten åpen, og registreringen kan starte. Du kan laste ned appen vår, Stolpejakten, der du pleier å hente apper, og plutselig er du i gang. Men det er også veldig mange som vil ha det fysiske kartet i hånda når de vandrer rundt i fjellet. Det kartet kan du kjøpe hos Libris eller G- Sport i Ringebu, eller på KIWI (Lundes), på Venabu eller på Spidsbergseter.

Vedrørende eiendomsskatteaksjonen mot Ringebu kommune

Hei!

Pga en artikkel i GD i april kjenner sikkert du/dere til at 108 hytteeiere i Kvitfjell har til Ringebu kommune vedrørende forskjellsbehandling av fritidsboliger med hensyn på eiendomsskatt. Aksjonen ble initiert av Kvitfjellåsen Velforening (KV) i 2015 og vi engasjerte tidlig advokatfirmaet Økland & Co. Siden den gang har vi forsøkt å få kommunen i tale om forskjellsbehandlingen uten hell.

I november 2017 sendte advokatene derfor en formell klage i saken til Sivilombudsmannen (SOM). I svaret vi mottok fra SOM den 18. desember sto det blant annet:

Hjertestartere på Venabygdsfjellet del 2

Vellet har gått til anskaffelse av 2 stk hjertestartere som blir plassert på Trabelia camping og hos Lundes turisthandel.

Fra før er det hjertestarter på Venabu fjellhotell og på Venastul.

Trabelia camping har plassert sin i bygget merket Skistall på handicaptoalettet som står åpent hele døgnet.

Lundes har palssert sin til venstre for døra når man kommer inn i butikken.

Ved hjertestans skal man ALLTID ringe nødsentralen, 113, først og få råd og veiledning derfra, se også på 113.no.

Sider