Kvitfjellsaken: Enda mer INFO om Eiendomsskattesaken/søksmål mot Ringebu kommune.

Infobrev fra aksjonskomiteen i Kvitfjellsaken:

Til hytteforeninger og hytteeiere og påmeldte deltagere - Status med hensyn på søksmål mot Ringebu kommune

Den første påmeldingsfristen for deltagelse i et søksmål mot Ringebu kommune er nå gått ut. Et tilstrekkelig antall hytteeiere (180) har signalisert at de ønsker å delta i et søksmål under forutsetning om at kostnadsandelen ikke ble for høy. Basert på interessen hittil vil den enkeltes kostnad bli ca 2 000 kr.

Med bakgrunn i ovenstående er fristen for å melde sin deltagelse forlenget til den 24. mai. De som allerede er påmeldt behøver ikke å bekrefte dette på nytt. Ta kontakt ved tvil.

Dessverre har vi fått flere tilbakemeldinger om at informasjonen ikke har nådd frem til alle. Aksjonskomiteen ber derfor innstendig alle foreninger om å videresende denne e-posten til medlemmene slik at hytteeierne selv kan foreta valget om å bli med på søksmålet eller ikke. Hvis adressen som informasjonen er sendt til er feil, ber vi om at den videresendes til foreningens kontaktperson.

Mvh

Trond H
__________________

Trollfaret 10

2020 Skedsmokorset

Norway

Tlf: +4790546528