Årsmøte 2019 - revidert regnskap.

Vi viser til tidligere utsendt innkalling til årsmøtet, der et foreløpig regnskap var vedlagt.

Styret har nå fått regnskapet i revidert stand tilbake.

Resultatregnskapet er som tidligere

Vi har lagt til en kolonne som viser fjorårets regnskap for sammenligning.

Vedlagt er:

- Resultatregnskap

- Noter

- Revisjonsberetning

Med hilsen

Styret