Værstasjoner på Venabygdsfjellet. Oppgradert stasjon på Gunnarbu.

Vi vet mange hytteeiere ønsker å holde seg oppdatert om værforholdene på fjellet. Vellet har derfor sørget for linker på hjemmesiden til noen web kameraer på fjellet.
Vi har blant annet link til kamera og værstasjon på Gunnarbu. Denne stasjonen er nylig oppgradert med ny grafikk, og statistikkfunksjonen er nå oppe og går igjen.
Den måler også nedbør, men i øyeblikket måler den bare regn ikke snø. Det skyldes et defekt varmeelement. Dette vil bli skiftet ut senere.
 
Velet takker Gunnarbu for at de stiller denne værstasjonen og kameraet tilgjengelig for oss!

Årsmøte 2020

Det innkalles til årsmøte i Venabygdsfjellet Vel,

Spidsbergseter Resort Rondane

Tid: Lørdag 8.august 2020 kl. 10.00

mvh styret

vedlagt følger innkalling og registreringsblankett:

Årsmøte 2020

Vellet varsler herved at årsmøte vil bli avhold på Spidsbergseter Hotell

Lørdag 8. august

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen 1. juni

Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på hjemmesiden i god tid før årsmøtet.

På grunn av Koronasituasjonen har beramming av et fysisk møte ikke vært mulig tidligere, men styret mener nå dette skal kunne gjennomføres med endrede retningslinjer fra myndighetene.

Med hilsen

Styret

VTSA melder om løypekjøring i april

VTSA har fått en mengde forespørsler om det blir mer løypekjøring april. Det er fortsatt masse snø i fjellet så det ligger til rette for mer kjøring.

Styret i VTSA har bestemt at det åpnes for løypekjøring i perioden 20 - 26 april etter samme mønster som i påsken.

Det blir ikke kjørt Dynjerunden og løypenettet i nasjonalparken som ikke er tillatt kjørt etter 20 april.

Mvh

Styret i VTSA

Sider