Årsmøte 2021

Det varsles herved at årsmøtet vil bli avholdt på Spidsbergseter lørdag 14. august kl 1500.
Vellet tar forbehold om utviklingen i Coronaen, men antar at et fysisk møte i august lar seg gjennomføre. 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen 1. juni i hht vedtektene.
Formell innkalling med sakspapirer sendes ut i løpet av av juli.
 
Styret