slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Foreningen, som har navnet Venabygdsfjellet Vel, består av hytteeiere, næringsdrivende og grunneiere.
Formålet er å fremme medlemmenes felles interesser på Venabygdsfjellet, og virke for et målbevisst vern om fjellets natur og miljø.

Julen 2018

Vi er ved solsnu, dagene skal nå bli lengre utover.
Mange har sikkert fått seg den første skituren på Venabygdsfjellet, selv om det så langt ikke har vært de store snømengdene.
De som ikke har hatt anledning til å besøke fjellet ennå, har kanskje fått med seg bilder av fjellet på sosiale medier. Takk til de som legger ut fristende bilder av det flotte fjellet vårt på facebook-sidene til «Venabygdsfjellet» og turistbedriftene.

Webkameraet på Trabelifjellet

Kameraet som er satt opp i masta på Trabelifjellet viser et dårlig bilde da det er satt opp en ny mast som skygger for utsynet.

Vårt kamera vil bli flyttet over i den nye masten tidlig i januar i følge montørene.

mvh Styret

Motorisert ferdsel - skiløyper

Vellet er blitt anmodet Fra Venabygdfjellet Turskiløyper SA (VTSA) om å legge ut følgende melding: Primo august sendte VTSA ut brev til 144 hyttegrunneiere som er berørt av løypenettet vårt med anmodning om å få tillatelse til motorferdsel vinterstid og sommervedlikehold i løypenettet vårt. Per dags dato har vi kun fått inn 35 svar. Vi ber om at de av dere som eventuelt har mottatt dette brevet og ikke sendt dette inn gjøre dette snarest. Alle aktører på Venabygdfjellet vil gjerne ha flotte skiløyper og derfor trenger vi positiv respons fra ALLE.

Endring på nettsiden

Det er nå lagt inn linker på venstre side til medlemsregisteret Rubic.
Det er en link for å logge seg på medlemsregisteret og en for å registrere seg som nytt medlem.

Admin

Styrets kommentar til eiendomsskatt behandlet på årsmøte

Styret i velet viser til årsmøtevedtak om at vi igjen legger ut hytteeierne på Kvitfjell sin klage på beregningen av eiendomsskatten. Det er den enkelte hytteeier som eventuelt må melde seg på søksmålet, da velet som sådan ikke er et skattesubjekt og har følgelig ikke såkalt «rettslig interesse» i saken. Rettslig interesse er et krav som må være oppfylt for å kunne delta i et søksmål. Velet sender også i disse dager et skriv til Ringebu kommune om vårt syn på eiendomsskatt/kommunaleavgifter I Ringebu kommune. Saken fra Kvitfjellaksjonen ligger lenger nede i nyhetsrekken, datert 7.

Årsmøtet 2018 - Innkalling

Vedlagt møteinnkalling og agenda.

Møtet er 11. august kl 1600 på Venabu fjellhotell.

Vedlagt er også registreringsskjema som bes fylt og levert ved registrering. Dette skjema brukes også hvis man gir fullmakt

Vel møtt!

mvh

Styret

Årsmøtet 2018

Årsmøtet vil bli avholdt på Venabu fjellhotell den 11 august kl 1600 og ikke kl 1400 som tidligere meldt. Årsmøtepapirene er skrevet men vil bli gått igjennom og godkjent av på styremøte den 4/8. Dette vil bli sendt ut til medlemmene via Rubic til medlemmene på mandag den 6 august.

Fortsatt god sommer og vel møtt til årsmøte

hilsen styret.

Stolpejakten 2018

Da er alt klappet og klart for årets Stolpejakt på Venabygdsfjellet. Fra lørdag 23/6, kl.0800 er den digitale porten åpen, og registreringen kan starte. Du kan laste ned appen vår, Stolpejakten, der du pleier å hente apper, og plutselig er du i gang. Men det er også veldig mange som vil ha det fysiske kartet i hånda når de vandrer rundt i fjellet. Det kartet kan du kjøpe hos Libris eller G- Sport i Ringebu, eller på KIWI (Lundes), på Venabu eller på Spidsbergseter.

Vedrørende eiendomsskatteaksjonen mot Ringebu kommune

Hei!

Pga en artikkel i GD i april kjenner sikkert du/dere til at 108 hytteeiere i Kvitfjell har til Ringebu kommune vedrørende forskjellsbehandling av fritidsboliger med hensyn på eiendomsskatt. Aksjonen ble initiert av Kvitfjellåsen Velforening (KV) i 2015 og vi engasjerte tidlig advokatfirmaet Økland & Co. Siden den gang har vi forsøkt å få kommunen i tale om forskjellsbehandlingen uten hell.

I november 2017 sendte advokatene derfor en formell klage i saken til Sivilombudsmannen (SOM). I svaret vi mottok fra SOM den 18. desember sto det blant annet:

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VENABYGDSFJELLET VEL

Det blir herved innkalt til Årsmøte i Venabygdsfjellet Vel lørdag den 11. august kl 1400 på Venabu fjellhotell.

Saker som ønskes tatt opp må være Velet i hende innen 1. juni iht vedtektenes § 9.

Mvh

Bernt Prøsch
Styreleder

Sider

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer