Stolpejakt på Venabygdsfjellet 2022

Stolpejakten på Venabygdsfjellet starter i år lørdag 18. juni kl 0800 og den avsluttes ikke før søndag 30 okt. Det betyr 19 ukers åpningstid.

Kart er lagt ut for salg hos bedriftene på fjellet og noen bedrifter i bygda.
Følg med på oppdatert informasjon på egen FB side for stolpejakten på fjellet vårt

https://www.facebook.com/StolpejaktenVenabygdsfjellet/

Nytt av året er at mange av de lokale næringsbedriftene sponser stolpejakten.

Nytt turkart 2021

Hei
 Vellet har revidert , videreutviklet og trykket opp ny utgave (4. utgave) av turkartet vårt.
Medlemmer får ett eksemplar gratis ved å henvende seg til Trabelia  Camping, evt ved oppmøte på årsmøtet i august.

Kartet kan også kjøpes følgende steder:

- Spidsbergseter
- Venabu
- Lundes
- Trabelia Camping
- Sport 1 Ringebu
- Norli Bokhandel Ringebu
 
Vellet ønsker alle medlemmer god sommer, og håper dere får mange fine turer!

Stolpejakten på Venabygdsfjellet 2021

Hei 
 
Stolpejakten på Venabygdsfjellet, arrangert av Velet,  starter opp  lørdag 19. juni kl 0800.
 
Du kan registrere deg på WEB siden til Stolpejakten og laste opp kart for området. Du finner mye nyttig informasjon på hjemmesiden.
 
Du kan installere  en APP på telefonen din
 
Og du kan følge med  Facebook siden 
 

Årsmøte 2021

Det varsles herved at årsmøtet vil bli avholdt på Spidsbergseter lørdag 14. august kl 1500.
Vellet tar forbehold om utviklingen i Coronaen, men antar at et fysisk møte i august lar seg gjennomføre. 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen 1. juni i hht vedtektene.
Formell innkalling med sakspapirer sendes ut i løpet av av juli.
 
Styret

Kameraet på Trabelia

Som mange har lagt merke til så har kameraet som skuer innover mot Muen vært ute av posisjon i det siste.
Vi hadde servicemann der tidligere i vinter som fikk rettet opp kameraet, men 24 februar tiltet kameraet noe ned på nytt, og kun 4 dager senere tiltet det litt til og viste bare ei lokal gran.
Vi har i dag hatt servicemann der på nytt, og har fått rettet opp.
Og så har vi samtidig funnet årsaken til problemene, og håper vi har fått utbedret dette permanent.

Sider