Vellet har mange planer for sommervedlikehold!

VedleggStørrelse
Image icon tur og sykkelsti Søre Slæen.jpg292.64 KB

Vellet er nå i gang  med flere jobber som skal utføres i  løpet av sommer og høst.
Stolpejakten er allerede i gang.
Arbeidet med forbedring av tur og sykkelsti  i Langbakken  er startet opp, og her vil arbeidet fortsette for å få en god rundløype fra Spidsbergseter til Lundes, videre opp Langbakken frem til Trabelia og veien inn til Nysæter, videre til Holtesetra og veien tibake til fylkesveien.
Et annet tiltak som allerede er utført er å legge en bekk nedenfor Søre Slæen i rør, og fjerne steiner og stubber frem til Lauvåsen. Da er fremkommelighetn både til fots og med sykkel blitt vesentlig bedre hele veien fra FV27 ned til Søre Slæen og Lauvåsåa, og bort til Lauvåsen.
Bildet under viser bekken som nå er lagt i rør.
Vi vil legge ut mer info etter hvert som arbeidene skrider frem
Hilsen styret