Generalforsamlingen i Venabygdsfjellet Vel 2010 - avholdes på Venabu Fjellhotell

Generalforsamlingen i Venabygdsfjellet Vel avholdes lørdag 7. august 2010 kl. 16.00 på Venabu Fjellhotell.

Styret vil på generalforsamlingen legge frem forslag til reviderte vedtekter.

Av forandringer som foreslås er:

- Generalforsamlingen skifter navn til Årsmøte.
- Alle valg til styret er til posisjoner.
- Regnskapsåret blir fra 1. juni til 31. mai.
- Navn, formål og medlemskap er uendret, de øvrige forandringer er redaksjonelle og for å få en lettere oversikt over vedtektene.

Styret vil begrunne sine forslag på generalforsamlingen.

Valg.
Da det ikke har lykkes å oppnevnt en valgkomitè ber styret om at forslag til kandidater sendes styrets leder senest 14. dager føre generalforsamlingen.

På valg er:
Sekretær Bjørn Lossius
Kasserer Eric Steira
Vararepresentant Pål Diesen
Valgkomite på to personer
Revisor

Styret vil foreslå at valget blir for to år, som i forslaget til de nye vedtekter.

De øvrige sakene blir i henhold til vedtektene.