Lurer du på kjøreforholdene på Rv 27?

Mesta som har ansvaret for vedlikeholdet av Rv 27
har døgnbetjent vakttelefon.
Ring: 992 03 293