INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VENABYGDSFJELLET VEL

Det blir herved innkalt til Årsmøte i Venabygdsfjellet Vel lørdag den 11. august kl 1400 på Venabu fjellhotell.

Saker som ønskes tatt opp må være Velet i hende innen 1. juni iht vedtektenes § 9.

Mvh

Bernt Prøsch
Styreleder