Hjertestartere på Venabygdsfjellet del 2

Vellet har gått til anskaffelse av 2 stk hjertestartere som blir plassert på Trabelia camping og hos Lundes turisthandel.

Fra før er det hjertestarter på Venabu fjellhotell og på Venastul.

Trabelia camping har plassert sin i bygget merket Skistall på handicaptoalettet som står åpent hele døgnet.

Lundes har palssert sin til venstre for døra når man kommer inn i butikken.

Ved hjertestans skal man ALLTID ringe nødsentralen, 113, først og få råd og veiledning derfra, se også på 113.no.

Er man flere og har andre mobiltelefoner tilgjengelig, kan man ringe til de som har hjertestarter for å kunne bruke denne så fort som mulig, men hjerte/lungeredning MÅ startes umiddelbart.

Aktuelle telefonnummere er:

Lundes turisthandel; 97 58 40 43/91 55 92 99

Venastul; 41 23 61 85

Trabelia camping; 97 75 11 50

Venabu fjellhotell; 61 29 32 00

Alle overnevnte turistbedrifter har sagt seg villig til å delta i denne ordningen, alle har snøskuter utenom Venastul og disse kan fort komme ut i løypenettet med hjertestarteren.

Vellet anbefaler at medlemmene laster ned disse telefonnnummerene, da dette vil gjøre responstiden kortere.

Det vil bli arrangert kurs i hjerte/lungeredning i regi av Ringebu Røde kors i fjellkappelet onsdag 28 mars kl 1700. Dette kurset er for Vellets medlemmer og desto flere som deltar på kurset desto bedre blir beredskapen på fjellet.

Påmelding skjer til Vellet pr E-pst til bproes@online.no og skal inneholde; navn, hytteadresse og telefonnummer. Dersom interessen er stor vil det bli arrangert flere kurs da det er begrenset antall deltakere pr kurs.

Vel møt til kurs og Norges flotteste fjellheim!

På vegne av styret

Bernt Prøsch