Hjertestartere på Venabygdsfjellet.

Vellet har i den senere tiden engasjert seg i sikkerheten på fjellet innen forskjellige områder.

Vi skrev i julebrevet at vi ville anskaffe hjertestarter(e)
Vi har anskaffet en hjertestarter som vil bli utplassert på Trabelia Camping. Den vil bli plassert i toilettanlegget i et eget skap. Ved behov kan det ringes til: 97 75 11 50.
Plassering skyldes at det i dag er en hjertestarter på Venabu Fjellhotell som man kan benytte og som kan hentes/ bringes ut
etter behov. Telefon ved henvendelse er: 61 29 32 00.

Det er også en hjertestarter på Venastul. Denne kan også benyttes av alle på fjellet. Her er det telefonskifte på gang, så telefonnummer vil bli oppgitt senere. Turistbedriftene har sagt seg villig til å delta i denne" beredskapen" på fjellet og det er vi i Vellet svært takknemlige for.

Det blir ikke noe høyere beredskap på fjellet uten at mange kan hjerte/lungeredning og kan bruke hjertestarteren i kombinasjon med dette. Det vil bli arrangert kurs av Ringebu Rødekors mandag 19. februar i Fjellkapellet fra kl 1800 til 2130. Det er plass til 10 personer på kurset. Interesserte kan melde seg på hos meg på SMS 90 12 37 80. Påmeldingen må inneholde navn og telefonnummer. Dersom interessen er stor vil det også bli avholdt kurs onsdag 21/2.

Det er flotte forhold i fjellet,

Vellet ønsker alle brukere av fjellet en riktig god vinterferie!

Mvh
På vegne av styret
Bernt Prøsch