Julen 2017

Det er blitt desember måned med kuldegrader og godt med snø på fjellet og vi nærmer oss solsnu.(vintersolværv)
Vellet jobber fortsatt med de sakene som ble nevnt i høstbrevet. Videre vurderer vi å anskaffe hjertestarter(e) for utplassering på turistbedriftene. Dette vil vi komme tilbake til senere.
Vellet har vært i kontakt med kommunen, Statens vegvesen Oppland og Fylkeskommunen angående beredskapen når det gjelder brann, ambulanse og politi pga framkommeligheten på FV27 om vinteren. Dette er noe vi søker å avklare i nærmeste framtid.

Vi ønsker alle innpå fjellet en god matglad jul og et fredelig godt nytt år!

Mvh

Styret i Velet.