Høstbrev fra Venabygdfjellets Vel

Det er blitt september og sommeren er definitivt over og høsten har inntatt fjellet med flotte farger og frostnetter. 12. august ble det avholdt årsmøte i Vellet på Venabufjellhotell. Det møtte 28 medlemmer, hvorav 5 med fullmakter, til sammen 33 stemmeberetigede. Referat fra årsmøtet vil bli lagt ut på nettsiden vår når det er underskrevet. Det ble valgt 2 nye representanter til det nye styret. Det nye styrets sammensetning ser dere på nettsiden til Vellet. Nye vedtekter ble vedtatt med noe små endringer, disse vil bli lagt ut på nettsiden.

Det er per i dag 105 medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2016/17, dersom disse ikke har betalt innen 1. november 2017, vil det bli strøket av medlemsregisteret. Hyttetilsynet fra Røde kors skal bestilles og betales for NESTE år sammen med medlemskontingenten nå i høst.

Stolpejakta har blitt en ubetinget suksess og er kommet for å bli. Hittil i år er det 1252 stk (ny deltakerrekord) som har registrert seg digitalt og som til sammen har funnet 14852 stolper. det er et snitt på 11,9 stolper pr stolpejeger og enda er det mange fine høstuker igjen.

Grunneierlaget opplyser om at det selges diverse jaktkort på grunneierlagets terreng som ligger på deres link på nettsiden vår. Det er skuddpremie på kråke med kr 50,-. Grunneierne ser på felling av kråke som viltpleie, da denne tar egg/kyllinger fra ender, storfugl og rype. Det gjøres oppmerksom på at gråmåke ikke er jaktbart vilt lenger (tatt ut 1. april av listen over jaktbart vilt) synd for endene dessverre! Det er i år satt ut 500 ettårig ørretyngel i regi av grunneierne, stor takk til dem!

Fjellstyret i Ringebu vedtok på møte 22/8 å avlyse rypejakta på Venabygdsfjellet grunnet lav bestand. Videre ble det bestemt at storskarv er jaktbart vilt i perioden 10/8 - 23/12. Dette er en art som ikke hører hjemme i fjellheimen. Den desimerer fiskebestanden i vannene. Den er observert flere steder i fjellet, blant annet i Flakksjøen.

29. september er Vellet invitert til det årlige Hytteforum i regi av Ringebu kommune. Dette er et møte hvor kommunen orienterer om diverse saker blant annet eiendomsskatt og hvor Vellet kan ta opp relevante saker ovenfor kommunen.

Saker som Vellet vil arbeide med videre fremover vil være:

- Avklare rollene mellom VTSA og Vellet

- Gjengroing av fjellet(granens fremmarsj)

- Destinasjonens fremtid

- Holde kontakt med kommunen angående:

- Fartsgrense FV27/evt gang/sykkelsti langs FV27

- P-plass og toalettanlegg ved Muen

- Kultivering av vann i samarbeid med grunneierlaget

Vi ses i fjellet, god høst!

Hilsen styret