Kultivering av fiskevann

Venabygd grunneierlag har i mange år vurdert diverse tiltak for forbedre fiskemulighetene på fiskevanna på Venabygdsfjellet. På seinsommeren hadde vi en befaring med en entreprenør som hadde en gravemaskin med en lang arm, som kunne stå innpå land og “fiske” innover den flytetorva som ligg langst kanten på vannet. Dette prøveprosjektet vil bli utført i løpet av denne uka på Øvre Lundtjønn.

Det tas sikte på, i første omgang, å foreta opprenskning av østre og noe av søre del av vannet og planere torva innpå land. Formålet med prosjektet er å få en fin kant langs land, som vil forbedre muligheten for folk å gå og fiske.

Dette er som nevnt i første omgang forsøk, men tenkte det var likevel greit å innformere Vellet om tiltaket.

NB ! Gravinga vil ikke komme i berøring med skiløypene i området.

For Venabygd Grunneierlag
Håvard Linækkeren
formann