Referat fra årsmøte 8.august 2015

Det foreligger ikke referat fra årsmøte 8. august 2015 da det ikke er godkjent.