Sykkeltraseer

Si din mening om sykkeltraseer for standard sykling for hele familien på Venabygdsfjellet.

Kartet nedenfor viser utkastet til sykkeltraseer for standard sykling for hele familien på Venabygdsfjellet, som er utarbeidet av Arbeidsgruppe for DP6– Definere og utvikle nye sykkelstier i regi av Destinasjon Venabygdsfjellet.
Arne Furre – Venastul, Lars Lundbakken – Trabelia Hytter & Camping, Ola Isum – Barnåla Hyttegrend, Harald Larsen – Venabygdsfjellet Vel, Håvard Linnækeren – Venabygd Grunneierlag, Wencke Lia Spidsberg – Spidsbergseter
Hotell, og siden godkjent av styret i Venabygdsfjellet Vel.

Sykkeltraseer som er markert med rødbrun farge på kartet er sykkeltraseer basert på standard grusveier på fjellet i dag.

Sykkelstier som er markert med blå farge er planlagte sykkelstier lagt i eksisterende skiløyper på Venabygdsfjellet.

Sykkelstier som er markert med grønn farge er sykkeltraseer i turstiers som allerede finnes men som bør utbedres noe.

Sykkeltraseene er laget for å dekke mest mulig av området på Venabygdsfjellet og ned til Jønnhalt Gjesteseter, med innlagte rundløyper for å sikre at det blir mulig å sykle en rundtur uten å måtte sykle på den sterkt trafikkerte fv27.

Har du innspill til forbedringer, eller at planlagte sykkeltraseer bør endres, så send oss noen ord på på epost til styret@venabygdsfjellet.no før 25.10.15.