Ringebu næringsforum innbyr til dialogmøte om næringsutvikling

VedleggStørrelse
PDF icon Invitasjon til hytteeiermøte 22.02.14.pdf368.18 KB

Til hyttevelforeninger i Ringebu kommune.

Vedlagt ligger en invitasjon fra Ringebu næringsforum til et dialogmøte om næringsutvikling.

Ringebu kommune ønsker å legge til rette for at flere hytteeiere kan involvere seg i det lokale næringslivet. Vi håper dette møtet kan være en arena for å komme i dialog og knytte kontakter.