Rondane nasjonalpark 50 år: Bli med og feire Norges første nasjonalpark!

Programmet for jubileumshelga 1. og 2. september er nå klart, se www.Rondane2012.no.

Lørdag 1. september blir det jubileumskonferanse i Otta kulturhus. Her blir det spennende foredrag om samspillet mellom natur og folk både i tidligere tider og i dag, og hvordan vi skal ivareta denne unike natur- og kulturarven i framtida. Det blir foredragsholdere fra Sel ungdomsskole, forskningsinstitusjoner, internasjonale økoturismebedrifter og – organisasjoner, før politisk ledelse i Miljøverndepartementet avslutter.

Søndag 2. september blir det et jubileumsarrangement på Spranget i Sel kommune
Her blir det hilsninger fra nasjonalparkstyret for Rondane-Dovre, fjellstyrene, reiselivet og Den Norske Turistforening. Kulturskolene i Sel, Fron og Ringebu underholder. Etterpå blir det leik og moro for alle aldre, med bl.a. natursti, bueskyting og guida tur til kulturminnene i området. Servering av nasjonalparksuppe.

www.Rondane2012.no finner du også informasjon om en fotokonkurranse for ungdom og turpostkonkurransen ”Rondane rundt”. I ”Aktivitetskalenderen” i høyre marg er det i tillegg oversikt over lokale arrangementer gjennom sommeren.

Marit Vorkinn,
Seniorrådgiver,
Miljøvernavdelingen
Fylkesmannen i Oppland