Jubileumsboken tilgjengelig for salg

Medlemmer/ikke medlemmer som ønsker å kjøpe Jubileumsheftet kan betale kr. 100,- på konto 153.14.88998 til Venabygdfjellets Vel og få det tilsendt.

Bankgiro/innbetalingen må merkes med Jubileumsbok + navn og adresse.