Lagring av utstyr på tomta ved siden av KIWI Lundes Turisthandel.

VedleggStørrelse
PDF icon Lovhjemmel Fylkesmannen 2011.pdf84.47 KB

Styret har spurt fylkesmannen om hva som regulerer og hva som begrenser hva som kan lagres på eiendommen. Fylkesmannen vil ikke kommentere denne saken konkret, men henviser til generelle bestemmelser i sitt svar til styret. Les mer om dette i vedlagte svarbrev.