Ringebu kommune er vinneren av Statens Bymiljøpris 2011. Gleden er stor i landsbyen!

Ringebu Miløpris.JPG

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim offentliggjør akkurat nå at Ringebu kommune er vinneren av Statens Bymiljøpris 2011.
Offentliggjøringenh skjer i Litteraturhuset i Oslo i forbindelse med konferansen ”Bymiljø og utearealer”.
Landbyen Ringebu får prisen for sitt arbeid med uterom og møteplasser i sentrum.
Glede
- Det er med stor glede jeg kan si at Ringebu er vinneren av Statens Bymiljøpris 2011. Befolkningen, næringslivet og kommunen har sammen gjort mye for å skape et bysenter som gir befolkningen lyst til å samles. Dette kan inspirere utallige norske småbyer og tettsteder til fortsatt innsats for et bærekraftig bymiljø, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.
Ordfører Anrhild Baukhol reiste til Oslo i morgentimene i dag for å delta under offentliggjøringen, sammen med lederen i utvalg for teknisk, Amund Sønsteli og Britt Åse Høyesveen fra Ringebu kommune.
Da Gd snakket med Baukhol før offentliggjøringen var hun svært spent.
- Men vi er svært stolte over at vi er med som en av kandidatene til prisen, sa hun på forhånd.
Foruten Ringebu var Skien, Larvik, Moss og Hamar med i kampen om prisen. Men Ringebu trakk altså det lengste strået.
Begrunnelsen
I juryens begrunnelse står det blant annet:
- E6 planlegges nå lagt utenfor landsbyen Ringebu. Kommunen og lokale organisasjoner har satset på at stedet blir gitt kvaliteter som gjør at folk har behov for og lyst til å samles der, bosette seg og gjøre sin handel der, og delta i det sosiale og kulturelle livet. Det har vært en satsing som har båret frukter, befolkningstrenden er snudd, gågate og parker er utformet med høy og varig kvalitet, det er stor aktivitet i husene, og festivaler og markedsdager aktiviserer fellesrommene. Det er god grunn til å gratulere Ringebu kommune og dens innbyggere med dyktig utført arbeid gjennom flere år, heter det fra juryen.
Godt samarbeid
Bymiljøprisen gis til en kommune som samarbeider godt med myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner og tar en ledende rolle i arbeidet for byutvikling og forbedring av bymiljøet.
Både byer og tettsteder kan motta den årlige Bymiljøprisen.
Prisvinner utpekes av en uavhengig jury oppnevnt av Miljøverndepartementet. Prisen skal inspirere til mer bærekraftig by- og tettsteds¬utvikling og miljøvennlig praksis.

Hva synes du om at Ringebu vant denne prisen?

Av Kristin Veskje GD