Felles styremøte

I januar 2011 ble det avholdt et felles styremøte mellom Venabygdsfjellet Turskiløyper SA (VTSA) og Venabygdsfjellet Vel.
Tema for møtet var status for preparering av skiløyper.
VTSA er de som bestiller og bestemmer når det skal kjøres. Prepareringen skal være forutsigbar og noen løyper anses som basisløyper som også prepareres i ruskevær. Løypene som prepareres er regulerte løyper i kommunens reguleringsplan. Noen løyper kjøres også av turistvertene på fjellet for egen interesse og regning. Dette kan bety at enkelte løyper som før ble preparert faller utenfor VTSA ansvar.

VTSA holder på å utarbeide løypekart som vil vise hvilke løyper som har prioritet ved store snøfall og daglig kjøring mv. Kartet skal også vise hvilke traseer som skal prepareres til skøyting.

Møtet var meget positivt og vi regner med at slike møter vil bli gjentatt. VTSA vil også arrangere et åpent møte for alle hytteeiere på fjellet. Tidspunkt for dette vil komme på VTSA sin hjemmeside; http://www.venabygdloyper.no Her er det også mulig å sende en mail til styret. Kommunikasjon er viktig, og VTSA setter stor pris på tilbakemeldinger.