Rein langs Rv 27

Reinflokk2.jpgRingebu Fjellstyre skriver at det har vært mye rein på begge sider av Rv 27. Skiløpere må utvise stor forsiktighet hvis de kommer over rein. Nå er reinsdyrene på det mest sårbare. Det nærmer seg kalvingstiden, hvis reinen blir skremt kan de ”kaste” kalven.
Vis varsomhet.

Fra Ringebu Fjellstyres hjemmeside www.ringebu-fjellstyre.org

De som har kjørt over Venabygdsfjellet denne vinteren har kanskje sett et glimt av villreinen som oppholder seg i området. Det er mye rein på begge sider av riksveien, og vi minner om stopp- og parkeringsforbudet som gjelder i vinterhalvåret.
(17. januar)


Inntil for få år siden var det bare en sjelden gang at enkelte dyr fra Rondane Sør trakk nord for rv 27 om vinteren. De siste årene har vi imidlertid sett en gradvis endring i reinens områdebruk. Hver vinter siden 2006 har en stor del av stammen krysset veien, og benyttet gode vinterbeiter i grenseområdene mellom Sollia, Ringebu og Sør-Fron. Dyrene har trekt nordover rundt juletider, for så å trekke sør for veien igjen før kalving om våren. Dette er en naturlig del av reinens nomadiske levesett, på søken etter gode og tilgjengelige vinterbeiter.
Også denne vinteren har det vært flere kryssinger over veien. Allerede tidlig i desember trakk ca 800 dyr helt nord til Vuludalen. Der blandet den seg med rein fra Rondane Nord, blant annet to simler som ble påsatt gps-sendere sist vinter. Disse ble i jula observert helt ned mot riksveien over Venabygdsfjellet. Senere har flere flokker krysset både nord og sør over veien.
Det har vært knyttet stor spenning til hvilken effekt vinterbrøytingen har på reinens bruk av områdene undt rv 27. Siden tidlig på 90-tallet har Fjelloppsynet drevet et utstrakt informasjon- og oppsynsarbeid for å skape en forståelse for stopp- og parkeringsforbudet over fjellet. Det er svært gledelig at dette nå ser ut til å bære frukter. Vi oppfordrer folk til å nyte synet over fjellet, men samtidig vise hensyn og la reinen gå i fred i den sårbare årstida.