Ringebu som landsby

Ringebu kommunestyre stiller seg positiv til å bli landsby.
Et enstemmig kommunestyre sier i sitt vedtak at de er positive til arbeidet som er satt i gang for å styrke kommunens omdømme, og er enig i målsettingen om at Ringebu erklærer seg som landsby.
Det skal legges fram et forslag til prosjekt tilknyttet erklæringen som landsby, innen 1. mai i år.