Avlesning av vannmåler

vmaler.jpg
Alle huseiere/eiendomsbesittere med vannmåler får i disse dager tilsendt avlesningskort, for avlesning av vannmåleren og innsendelse av målerstand.
Dersom vi ikke mottar noen målerstand fra deg innen fristen vil forbruket bli stipulert, og faktura sendt på grunnlag av dette. Endring i grunnlaget vil først bli gjort ved neste års avlesning.
Det er nå tid for avlesning av vannmåleren. Frist for innsendelse av målerstand er 31. desember 2012.
Det oppfordres til at alle som har mulighet til å melde inn sin målerstand elektronisk via kommunens hjemmeside, gjør dette.
For å melde inn målerstand elektronisk, klikk på lenken VANNMÅLERAVLESNING. Les av telleverket fra venstre mot høyre. Ta med de fem første tallene, eks. 00123
Kilde: Kommunens hjemmeside