Åpent møte på Trabelia om destinasjonsutvikling av Venabygdsfjellet mandag 26. november