Folkefest 12.12.12 kl 12

Vegvesenet inviterer til folkefest i sørenden av Øyertunnelen når nye E6 Øyer-Tretten åpner.