Bidrag til løypepreparering på Venabygdsfjellet

Snøen kom sent også i år, men så fort det var mulig var oppkjøring av løyper igang på Venabygdsfjellet. De som var på fjellet i Jule- og Nyttårshelgen opplevde flotte oppkjørte løyper selv om det var lite snø frem til Nyttårsaften.

Ansvaret for løypeprepareringen ligger nå hos Venabygdsfjellet turskiløyper SA (VTSA), men kostnadene skal dekkes inn med bidrag fra kommunen, næringsdrivende og hytteeiere på Venabygdsfjellet.

Snart vil VTSA sende ut nye blanketter for innbetaling av DITT bidrag for å sikre god brøyting også i 2012. Noen føler sikkert at den summen som er foreslått fra styret i VTSA er for høy, og at det å betale kr 750,- for bruk av løypene kun i påsken er for mye. Men som det står i brevet fra VTSA er det opp til hver enkelt hytteeier å betale det beløpet man føler er rett.
Ditt bidrag er viktig for at løypene skal bli godt preparert. Føler man som hytteeier at 200 kroner er nok, så er 200 kroner mer enn ingenting! Det viktigste er at alle bidrar slik at vi kan opprettholde de fine løypene som er på Venabygdsfjellet.

I tillegg til løypepreparering av skispor om vinteren brukes også ditt bidrag til rydding av løypetraseene om sommeren slik at skiløypene raskere kan kjøres igjen til vinteren.

Du kan selv sjekke hvilke løyper som til enhver tid er kjørt på http://skisporet.no/oppland/venabygdsfjellet

Venabygdsfjellet Turskiløyper SA har også en flott hjemmeside som gir deg all informasjon om VTSA, så ta en titt her: http://www.venabygdloyper.no/

Hilsen
Styret