Årsmøtet 6. august 2011

Styret minner om at forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes skriftlig til styrets leder senest 1. juni.