Bidrag til løypelaget.

De fleste av oss hytteeiere har nå fått en giro fra Venabygdsfjellet Turskiløyper SA (VTSA). I samme forsendelse var det også med en informasjon fra styret om hva som er styrets oppgaver og status.
Som hytteeiernes medlem i styret føler jeg det som min plikt og informere om den jobben som gjøres i styret. Vi har jevnlige møter hvor ulike problemstillinger tas opp, og løses i et meget godt samarbeidsmiljø. Som i alle andre styrer er det ulike meninger, men i VTSA sitt styre blir alle hørt, og respektert. Jeg tør hevde at samarbeidet innad i styret er meget bra!

Vinteren har gitt oss mange utfordringer, ettersom snøen lot vente på seg i lang tid. Undertegnede har vært på fjellet mange ganger også denne vinteren, og må i hovedsak si meg godt fornøyd med den jobben våre kontraktører utfører. Selvsagt kan det til tider være spørsmål om løypene skal prepareres tidligere, senere osv, men dette er en vurdering de som preparerer løypene må ta. I de tilfeller styret har hatt innsigelser på den jobben som er utført er dette tatt opp med den enkelte og blitt løst i minnelighet. Styret har også hatt møte med kontraktørene for å få til en god og konstruktiv dialog.

Noen føler sikkert at den summen som er foreslått fra styret er for høy. Noen føler at det å betale kr 750,- for bruk av løypene kun i påsken er for mye. Men som det står i brevet fra styret er det opp til hver enkelt å betale det beløpet man føler er rett. Som hytteeier er det etter mitt syn likevel riktig å peke på at dersom man ikke betaler for løypekjøringen i det hele tatt er det andre som betaler for deg for at løypene skal bli preparert. Føler man som hytteeier at 200 kroner er nok, så er 200 kroner mer enn ingenting! Det viktige er etter mitt syn at alle bidrar slik at vi kan opprettholde de fine løypene som er på fjellet. Det er viktig moment i dette å huske at alle bedriftene har betalt de summene som er avtalt. Likeledes har Ringebu kommune bidratt med ca 100 000 kroner i år. Til sammenligning koster et dagskort i Kvitfjell 360 kroner for èn voksen.
Styret i VTSA ønsker å tenke langsiktig. Dette betyr at vi ikke bare ser på inneværende sesong, men vi ønsker også å planlegge for de kommende vintrene. Dette innebærer at vi må se på hvor mye midler vi kan sette av til sommervedlikehold, skilting osv. Noen av løypene trenger rydding av vegetasjon for at vi skal kunne starte løypekjøringen tidligere. Dette har i høy grad blitt synliggjort denne vinteren. Vi har derfor et behov for å få alle med på å tenke likeens, og ikke bare tenke på denne vinteren. Et bidrag vil derfor være med på å gi et bedre utgangspunkt for kommende sesonger også.

Hunder i løypene:
Svært mange har hunder med seg på skitur. Noen har lært hundene til å løpe ved siden av løypene, mens andre ønsker at hunden skal løpe bak fordi den da ikke ødelegger sporene til eieren. Flere har tatt kontakt med VTSA og klaget på hunder blant annet pga dette. VTSA ønsker alle velkommen i løypene, med og uten hunder. Men vi ber om at hundeierne tar med seg pose for å fjerne det som måtte komme ut av hunden. Det er lite trivelig og stadig møte på etterlatenskaper i løypene, og med små barn som faller oppe i dette er det direkte motbydelig. Et alternativ for dere hundeeiere er å ha med en lite spade for å få det unna løypene.
Det som er viktig å vite som hundeeier er at det er båndtvang året rundt i Ringebu kommune. Det er derfor ikke nok å hevde at man har kontroll på hunden. Hundene skal være i bånd, uansett størrelse. Ta hensyn til alle andre, ha kontroll på hunden både i løypene og ved hytta!
Jeg minner også om at VTSA har egen link på hjemmesiden hvor dere kan ta kontakt med styret pr mail. Vi ønsker en god dialog, og håper dere tar kontakt når det er forhold dere ikke er fornøyd med. Og er det skryt til løypekjørerne formidler vi gjerne det også!!

Pål Diesen
styremedlem VTSA