Rabattavtale med Gausdal Landhandleri

Venabygdsfjellet Vel har inngått en rabattavtale med Gausdal Landhandleri. Denne avtalen vil gi oss som medlemmer gode rabatter, både på bygningsmateriell og annet varesortiment. Alle som er registrert med e-post adresse vil i nærmeste framtid motta en mail. Det er da opp til hver enkelt å ta kontakt med Gausdal Landhandleri for å inngå en egen avtale.
Venabygdsfjellet Vel vil som en kompensasjon for avtalen motta 1,5 % av alle kjøp medlemmene har gjort i løpet av et år.
Det er som det kommer fram helt frivillig å inngå avtale med ovennevnte firma.