Venabygdsfjellet.no er flyttet over til nytt Webhotell

Vi har skiftet "tilholdssted" for våre nettsider og har flyttet inn hos subsys.no. Dette er en mer oppdatert tjeneste som tilbyr oss enklere tilgang og vedlikehold. I tillegg er denne tjenesten mye billigere hos subsys.no enn det vi hadde før.
Domenet venabygdsfjellet.no er "flyttet" slik at dette navnet havner hos subsys.no sine servere (DNS endring).

Ny arealplan på Venabygdsfjellet

Fylkesmannen ønsker at Ringebu kommune må revidere en over 20 år gammel reguleringsplan.
Arealforvalting gjennom dispensasjoner er uheldig mener leder for miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. Sist har kommunen gitt Sindre Spitsbergseter dispensasjon for å omdisponere en fritidsbolig i nærheten av Spitsbergseter til bolig. Det har de gjort selv om Fylkesmannen ikke har anbefalt en slik løsning.

Eiendomsskatt

Rådmann Jon Alver i Ringebu foreslår å øke eiendomsskatten med to promille. Dette betyr at eiendomsskatten blir 4,5 promille. For en hytte som har en takst på vel en million blir økningen 2.000,- kroner. Ennå kan promillen øke til 7, men ”bare” med 2 promiller per år.
Skal behandles i kommunestyret.

Venabygdsfjellet Vel's hjemmeside oppgradert

Vellet's hjemmeside er nå konvertert fra statisk vedlikeholdt hjemmeside til en såkalt Content Management System (CMS) basert applikasjon. Systemet er basert på, en av mange åpent tilgjengelige CMS systemer, Drupal som gjør det mulig med mer interaktiv oppdatering via et rammeverk som det etter hvert finnes mange utvidelsesmuligheter for.
Det skal bli spennende å se om dette trigger litt mer liv på sidene, alt avhengig av hvor mye brukerne deltar selvfølgelig. Det blir liksom litt mer spennende enn en-veis informasjon.

Sider