Skiløype preparering

Det er mange som har opplevd svært lite snø i vinter, men nå ser det ut som om vi endelig kan benytte løypenettet i Venabygdsfjellet. De fleste av løypene er nå preparert, unntatt de som ligger inne på fjellet. Det vil bli lagt ut informasjon fra løypeselskapet på venabygdsloyper.no, følg med der!

Er det forhold rundt løypeprepareringen dere ønsker å komme med synspunkter på, send en mail til paal.diesen@gmail.com. Jeg vil ta disse synspunktene med meg inn i styret, slik at vi sammen kan få et så godt produkt som mulig.

Godt nytt år!

IMG_0584-350.jpg
Vi ønsker dere et riktig Godt nyttår!

Vi ønsker oss historier og bilder til jubileumshefte i 2011.

Med vennlig hilsen fra Styret i Venabygdsfjellet Vel.

Bilder og historier til jubileumshefte - Venabygdsfjellet Vel 50 år i 2011

Venabygdsfjellet Vel fyller 50år i 2011, og i den forbindelse skal det utgis et jubileumshefte om Venabygdsfjellets historie. Dersom du har bilder og/eller historier som vi kan benytte i jubileumshefte, sender du ditt bidrag til følgende mailadresse: styret@venabygdsfjellet.no.
Vi er takknemlige for alle bidrag.

Hilsen
Else M. Graff Bjørndalen

VTSA – hva skjer?

Det nye styret i VTSA har hatt sitt første ordinære møte, hvor det ble tatt opp ulike saker rundt driften av løypeselskapet.

Av sakene kan nevnes:

- Styret jobber aktivt for å få en kvalitetsikring av de løypelengder som oppgis på Skisporet.no. Det viser seg at kvaliteten er noe for dårlig, dette vil leverandøren forsøke å bedre ved å benytte en satellitt til i beregningen.
- Det er foretatt merking av ny løypetrase langs Holtesetervegen. Denne vil bli ryddet i høst, og vil bli benyttet fra og med denne vinteren. Vegen vil bli brøytet i vinter.

Lundes Turisthandel bygger ny Kiwi butikk på 1250 m2.

Det nye bygget på 1250 m2 bygges inntil det eksisterende bygget, men litt tilbaketrukket slik at det blir godt med parkering foran butikken. Bygget med dusjanlegget skal rives. Den første rekken av campingvogner er allerede fjernet og byggarbeidene fortsetter til man er ferdig februar neste år.
Det gamle butikklokalet skal pusses opp, og benyttes til salg av hytteutstyr, gaver, souvenier, manufaktur, bygningsartikler, leker, kjøkkenutstyr, skiutstyr mmm. Begge butikklokalene vil henge sammen i en butikk.
Se vedlegg for planløsning og fasade tegninger.

Generalforsamlingen i Venabygdsfjellet Vel 2010 - avholdes på Venabu Fjellhotell

Generalforsamlingen i Venabygdsfjellet Vel avholdes lørdag 7. august 2010 kl. 16.00 på Venabu Fjellhotell.

Styret vil på generalforsamlingen legge frem forslag til reviderte vedtekter.

Av forandringer som foreslås er:

- Generalforsamlingen skifter navn til Årsmøte.
- Alle valg til styret er til posisjoner.
- Regnskapsåret blir fra 1. juni til 31. mai.
- Navn, formål og medlemskap er uendret, de øvrige forandringer er redaksjonelle og for å få en lettere oversikt over vedtektene.

Styret vil begrunne sine forslag på generalforsamlingen.

Valg.

Rein langs Rv 27

Reinflokk2.jpgRingebu Fjellstyre skriver at det har vært mye rein på begge sider av Rv 27. Skiløpere må utvise stor forsiktighet hvis de kommer over rein. Nå er reinsdyrene på det mest sårbare. Det nærmer seg kalvingstiden, hvis reinen blir skremt kan de ”kaste” kalven.
Vis varsomhet.

Fra Ringebu Fjellstyres hjemmeside www.ringebu-fjellstyre.org

Skiløyper

Venabygdsfjellet Turskiløyper SA har ansvaret for preparering og opparbeidelse av skiløypene på fjellet. Er du fornøyd med løypene eller har du forslag til forbedringer? Registrer deg som bruker og skriv hva du mener om skiløypene.

Ringebu som landsby

Ringebu kommunestyre stiller seg positiv til å bli landsby.
Et enstemmig kommunestyre sier i sitt vedtak at de er positive til arbeidet som er satt i gang for å styrke kommunens omdømme, og er enig i målsettingen om at Ringebu erklærer seg som landsby.
Det skal legges fram et forslag til prosjekt tilknyttet erklæringen som landsby, innen 1. mai i år.

Sider